Ett nytt språk


Det ryska språket skiljer sig väldigt ordentligt från det svenska, både när det kommer till uttal och bokstäver. Många människor som flyttar till Sverige från Ryssland, menar att språket var det absolut svåraste att komma in i.

En fördel i Sverige är att majoriteten av alla människor kan prata engelska. Har man då kunskaper i det engelska språket, kan man enkelt göra sig förstådd till dess att man lärt sig mer Svenska. I Sverige finns det väldigt många bra kurser och utbildningar, t.ex. SFI. Hos SFI finns det lärare från mängder av olika delar av världen, så att du kan få en grundlig och bra utbildning. För att förstå det svenska språket är det viktigt att man även har en lärare som kan sitt hemspråk, så att man enklare kan förstå och lära sig.

I dagsläget är SFI inte en obligatorisk kurs, men kursen erbjuds till alla vuxna som vill bo i landet och är ett mycket bra sätt att träffa nya människor och hjälpa varandra på traven.