Kulturkrock?


Det är egentligen inte speciellt mycket som skiljer Ryssland från Sverige åt, åtminstone inte om man ser till prioriteringar, familjeliv och värderingar. Däremot är politiken helt annorlunda och man har i Sverige möjlighet att yttra sig och leva på ett mer fritt sätt.

Ryssland delar många högtider med Sverige, som t.ex. julafton och nyår. Utöver detta firar man även Internationella kvinnodagen och första maj. Den internationella kvinnodagen är dock betydligt större i Ryssland, men detta är ingenting som orsakar någon krock. De allra flesta ryskfödda svenskar menar att det inte har märkt av någon avsevärd skillnad och livet har flytit på som vanligt.

Precis som i Ryssland har Sverige en hel del helgdagar, där arbeten och ambassader är stängda. Från skolan är man ledig och det är endast några få affärer som är öppna. I Ryssland är man t.ex. ledig på internationella kvinnodagen, medan man i Sverige fortfarande går till arbetet.