Sjukvården i Sverige


Sverige är ett land med mycket bra sjukvård och här får alla med uppehållstillstånd, samma vård som vilken svensk medborgare som helst. Det betyder dock inte att man inte får vård om man inte har uppehållstillstånd, men asylsökande och irreguljära immigranter har enbart rätt till akut vård.

En stor fördel med landet Sverige, är dock att sjukvården ser precis likadan ut för barn, oavsett medborgarskap. Så länge barnet är under 18 år, har man möjlighet till samma läkarvård och tandvård som ett barn med svenskt medborgarskap. Detta är en mycket stor trygghet för många föräldrar eller för äldre barn som kommer hit ensamma.