Bloggen

Kulturkrock?

Det är egentligen inte speciellt mycket som skiljer Ryssland från Sverige åt, åtminstone inte om man ser till prioriteringar, familjeliv och värderingar. Däremot är politiken helt annorlunda och man har i Sverige möjlighet att yttra sig och leva på ett mer fritt sätt. Ryssland delar många högtider med Sverige, som t.ex. julafton och nyår. Utöver […]

Ett nytt språk

Det ryska språket skiljer sig väldigt ordentligt från det svenska, både när det kommer till uttal och bokstäver. Många människor som flyttar till Sverige från Ryssland, menar att språket var det absolut svåraste att komma in i. En fördel i Sverige är att majoriteten av alla människor kan prata engelska. Har man då kunskaper i […]

En första kontakt med Migrationsverket

För att stanna en kortare tid i Sverige (3 månader eller mindre) så behöver man inte gå igenom en speciellt stor process. Det enda som krävs är att man har ett visum, vilket är ett tillstånd som visar att man har rätt att vistas i landet. Planerar man däremot att stanna under en längre period […]