Rysslands historia – en sammanfattning

Ryssland var från början tre olika länder: Moskva, Kiev och Novgorod. Redan på 1200-talet var de glada dagarna i Ryssland dock över, då mongolerna erövrade riket. Tiden som följde var inte rolig för ryssarna, de tvingades betala höga summor skatt till mongolerna och det var tufft för ryssarna att överleva. Ständigt gjorde de uppror mot mongolerna och ständigt förlorade dem. Men år 1480 lyckades Ryssland slå tillbaka mot mongolerna och driva ut dem ur sitt land. Där borde man kanske nöjt sig tycker man, och gått tillbaka till hur det var innan mongolernas invasion. Så blev det tyvärr inte, utan istället bröt landet ut i interna strider om vem som skulle få dominera riket. Novgorod och Moskva var de starkaste kandidaterna och det blev till slut Moskva som vann. De grundade kejsardömet Ryssland, och tillsatte rikets första tsar: Ivan den förskräcklige. Som namnet antydde var Ivan inte den trevligaste av män, han regerade med järnhand och mördade faktiskt en stor del av sin egen befolkning. Nästkommande tsar var Peter den store, som ville styra riket åt ett annat håll. Han inspirerades av Storbritannien och Frankrike och ville göra Ryssland till ett västerländskt rike. Under åren som följde krigade Ryssland mot flera nationer, där ibland Sverige. Och ryssarna vann slaget vid Poltava mot Karl den tolfte och växte sig starkare och starkare.

1905 gjorde folket uppror. En massiv svält hade brett ut sig i riket till följd av den aggressiva krigföringen och folket krävde mat och arbete. Den dåvarande tsaren Nikolaj sköt ner demonstranterna och vägrade släppa efter. Den ryska revolutionen inleddes 1917, och denna gång skulle folket vinna. Den största anledningen till att revolutionen lyckades var att soldaterna som tillhörde tsaren och riket, bytte sida och stred mot tsaren tillsammans med befolkningen. Strax därefter tog bolsjevikerna med Lenin i spetsen makten och en ny era inleddes: Sovjetunionen. Det var extremt tuffa år för den ryska befolkningen och massvälten fortgick. Alla som motsade sig kommunismen som Lenin infört, sköts helt enkelt ihjäl. Stalin tog över makten efter Lenin och ledde landet i samma spår som sin föregångare. Han ledde in landet i andra världskriget där oändligt många liv skulle komma att offras. Den ryska armén besegrade den tyska i ett antal strider och blev inom kort en stormakt i Europa som vann mer och mer mark. Men snart kom en ekonomisk kollaps till följd av alla krig i och utanför Europa. Till följd av denna kunde länderna i sovjetunionen bryta sig lösa och sovjetunionen upplöstes 1991. Ryssland fick den storlek och yta som det har idag.