Social kutym

Många som besökt Ryssland menar att det finns en klar skillnad mellan det ryska sociala spelet, och det sociala spelet i andra länder. Man är hjärtlig mot sina nära och kära och rakt och saklig gentemot dem man inte känner. Dock värnar man om sina äldre på ett sätt som man kanske inte riktigt gör i andra kulturer. Som turist i landet man kan i de allra flesta fall glömma att få prata engelska. Det bästa man kan göra är att lära sig lite ryska fraser utantill och sedan försöka ta sig fram med dem. Det spelar mindre roll om fraserna blir korrekta och uttalas korrekt, det viktiga är att man försöker. Det kommer göra många ryssar mer hjälpsamma. Kanske är det dels på grund av språket, men som utlänning kommer man även att märka att man får klara sig själv när man är ute och shoppar. Om man jämför med exempelvis Grekland eller andra kända turistorter, i alla fall. Butiksinnehavarna kommer inte att guida och hjälpa, man får vara glad om han eller hon tar sig tid att ta betalt. Det är en väldigt östeuropeisk attityd som man inte ska låta sig avskräckas av. Ryssarna är nämligen också ett mycket ärligt folk och det är inte ofta man blir lurad i affärerna.